Home黑豹加速器官网Howie Su/外送平台送愈快、倒愈快?即时送货新创如何在「超竞争时代」存活?

Howie Su/外送平台送愈快、倒愈快?即时送货新创如何在「超竞争时代」存活?

Author

Date

Category

Image Source:facebook/Buyk

文/Howie Su

商品太快送达在美国容易碰壁

即时送货服务(Instant Delivery)是疫情下宅经济一手催化出来的商业模式,在B2C的电商中,身为消费者最後一哩路的物流服务成为业者间比较差异、甚至建立竞争优势的关键;当各大电商的产品并无太大差异时,谁最快把货送到买家手上,谁就在消费者旅程上被记上正字。在美国的纽约与芝加哥等城市,许多即时物流新创能在15分钟内将商品送到消费者手上。不过这些新创在美国市场开始调整商业模式,开始降低运送频率,并增加每次运送的货物量,以降低过高的营运支出。这些新创包含估值达12亿美元的Jokr、号称15分钟内到货的Fridge No More、食物外送平台Buyk都是例子,但原因是什麽?

▲即时送货服务是疫情催化下的新模式

Image Source:Pasls Blog

外送市场饼很大,但不一定吃得到

让这些即时物流新创却步的原因还真不少。第一,即便美国外送市场规模在2025年将达到600亿美元,但激烈的竞争让许多新创加速烧钱速度,技术平台、人力招募、市场调查的支出成本较其他地区贵上许多,特别是员工招募,许多X世代或Y世代的年轻人更偏好成长性更高的新创(如NFT、AI等);再者,当地物流服务业者如Instacart比许多新创更具备在地优势,不但更了解每个地区(州)的消费者偏好,也更容易募得资金,其他新创要打赢并不容易;最後,密集的人口伴随昂贵的黄金地段,纽约与芝加哥等一级城市的昂贵租金让许多新创吃不消。

国际拓展顺利,国内却受挫的新创

Jokr为美国即时物流新创的代表公司之一,在美国、南美,与欧洲皆有营运据点。其投资人阵容庞大,例如Tiger Global、Activant Capital、Balderton、Greycroft、G-Squared等知名创投与机构。即便如此,在美国超竞争(hyper competitive)的环境下,公司陷入烧钱循环,预计在2022年投入7,400万美元,并在2023年投入8,400万美元的营运支出;反观其南美的业务预计在2022年达到损益两平,2023年将获得7,600万的现金流。这似乎有点违反商业直觉,多数新创皆是在国内站稳脚步才往国外发展,Jokr的模式则完全相反,它必须不断烧钱以维持市场拓展与应对竞争者。另一家遭遇相同困境的是纽约新创1520(取名为1520原因是15-20分钟即可到货),1520的状况更加严峻,公司只撑了一年就宣告倒闭:2019年成立,在2020年烧完现金,原因为获客成本逐年提高,加上同时要招募人力、优化升级平台,与投入大量资源应对价格战。

▲Jokr在美国面临越来越激烈的竞争

Image Source:instagram/jokr_us

超竞争时代下只好改变策略

Jokr与1520仅是众多即时物流新创中的两家,其他受创的新创还有Gorillas、Fridge,这类以平台起家、破坏式创新的企业看似威风,但一到市场上还是必须面对原有问题:投资人、顾客、竞争者。过去透过短时间送货以增加市占率,但在这类策略被大量模仿的情况下,新创开始将运送时间拉长,并且转为一趟多送的方式来降低成本,看似牺牲消费者的体验,但也兼顾了品质与降低出错频率。此外,许多企业选择人口密集的一级战区(例如纽约、芝加哥)作为美国滩头堡,但这些一级城市本来可能就有如Doordash的公司存在、甚至连UPS这类传统运输业都开始打起即时运送的主意时,新进者只能被迫放慢脚步,重新制定营运策略罗!

益鳌

0 0 投票数
Article Rating
订阅评论
提醒
guest
0 Comments
内联反馈
查看所有评论

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments

0
希望看到您的想法,请您发表评论x